Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bestillerutvalget

Hver kommune utpeker sin representant i Bestillerutvalget. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT som bestiller.

Hovedformålet med Bestillerutvalget er å fremme og kvalitetssikre IKT forslag[1] fra kommunene samt bidra til en effektiv dialog mellom eierkommunene og ROR-IKT. Den til enhver tid gjeldende digitaliseringsstrategi skal være veiledende og retningsgivende for arbeidet i Bestillerutvalget.

Bestillerutvalget er en rådgivende funksjon for daglig leder ROR-IKT.

Organisering

Hver kommune utpeker sin(e) representant(er) i Bestillerutvalget. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT som bestiller. Daglig leder ROR-IKT er leder for Bestillerutvalget, ref. vedtektene for ROR-IKT.

Kommunene skal ha følgende stemmevekt i Bestillerutvalgets innstillinger: Aukra 1, Molde 1, Rauma 1 og Vestnes 1.

 

Bestillerutvalget - Klikk for stort bildeBestillerutvalget består av en bestiller fra hver kommune. Faggruppene rapporterer til bestillerutvalget. Faggruppene kan velge å opprette arbeids- eller prosjektgrupper. Bestiller i hver kommune kan velge å opprette en digitaliseringsgruppe.

    

 

Bestiller i hver kommune kan velge å opprette en egen digitaliseringsgruppe for sin kommune, se for øvrig figur ovenfor.

Det skal avholdes jevnlige møter i bestillerutvalget – to uker forut for styremøtene i ROR-IKT. Det skal videre avholdes møter med faggruppelederne 2 ganger pr. år.

Forventninger

Bestillerutvalgets medlemmer har en viktig koordineringsoppgave i egen kommune. Det forventes at medlemmene informerer og følger opp egen organisasjon ifht. arbeidet i Bestillerutvalget, eksempelvis beslutninger, initiativer, tiltak og aktiviteter.

Bestillerne må gjennom sin deltakelse og bidrag inn i Bestillerutvalget samt i egen digitaliserings­gruppe, sørge for at arbeidet henger sammen med egen kommunes digitaliseringsarbeid og prioriteringer.

 

[1] IKT forslag = forslag til en ny tjeneste eller sett av tjenester som ikke er definert i tjenestekatalogen, eller forslag til endring i eksisterende tjeneste.

 

Bestillerutvalg
Rolle Kommune Navn
Leder ROR-IKT Fred Gjørtz
Medlem Aukra Aaslaug Søreide
Medlem Molde Randi Myhre
Vara Molde Jan Inge Tangen
Medlem Rauma Arnt Olav Herjehagen
Medlem Vestnes Reidun Bjølverud
Medlem ROR-IKT Thormod Spilling

Mandat Bestillerutvalg 

  1. Bidra til utarbeidelse og oppfølging av ROR-IKTs felles digitaliseringsstrategi
  2. Kartlegge behov og ønsker for IKT-tjenester i den enkelte kommune
  3. Samordne og prioritere IKT forslag på tvers av kommunene
  4. Ansvar for etablering og oppfølging av de interkommunale faggruppene, samt å definere hvilke fagfelter med tilhørende systemer som hører til under de ulike faggruppene.
  5. Sammen med daglig leder ROR-IKT prioritere prosjekter og investeringer.
  6. Ansvar for å etablere og være oppdragsgiver for interkommunale digitaliseringsprosjekter.
  7. Rapportere om eget arbeid til styret og andre faggrupper gjennom publisering på Teams-området. Dette inkluderer bl.a. utredninger, iverksatte tiltak, beslutninger, innstillinger, rapporter, referater og annen statusinformasjon.
  8. Dersom Bestillerutvalget ikke kommer til enighet, skal saken løftes til styret i ROR-IKT

Godkjent av styret for ROR-IKT 14.04.2021 - sak PS-6/21

Åpningstider