Bestillerutvalget

Bestillerutvalget

Hver kommune utpeker sin representant i Bestillerutvalget. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT som bestiller.

Hovedformålet med Bestillerutvalget er å fremme og kvalitetssikre IKT forslag fra kommunene samt bidra til en effektiv dialog mellom eierkommunene og ROR-IKT. Bestillerutvalget er en rådgivende funksjon for daglig leder ROR-IKT.

 

Bestillerutvalg
Rolle Kommune Navn
Leder ROR-IKT Fred Gjørtz
Medlem Aukra Aaslaug Søreide
Medlem Molde Randi Myhre
Vara Molde Jan Inge Tangen
Medlem Rauma Perry Ulvestad
Medlem Vestnes Reidun Bjølverud
Medlem ROR-IKT Thormod Spilling

Mandat Bestillerutvalg 

  1. Bidra til utarbeidelse og oppfølging av ROR-IKTs felles digitaliseringsstrategi
  2. Kartlegge behov og ønsker for IKT-tjenester i den enkelte kommune
  3. Samordne og prioritere IKT forslag på tvers av kommunene
  4. Ansvar for etablering og oppfølging av de interkommunale faggruppene
  5. Ansvar for å definere hvilke fagfelter med tilhørende systemer som hører til under de ulike faggruppene
  6. Gjennomføre jevnlige møter i Bestillerutvalget samt jevnlige møter med daglig leder ROR-IKT
  7. Gi innstilling til daglig leder ROR-IKT om prioritering av prosjekter og investeringer
  8. Bidra til utarbeidelse og oppfølging av kommunenes digitale kompetanseplan
  9. Bidra til at det blir gjennomført brukerundersøkelser som bidrar til bedre kvalitet på systemer, brukerstøtte og opplæring

Godkjent av styret for ROR-IKT 13.02.2019 - sak ST 4/19

Åpningstider

Organisering

Hver kommune utpeker sin representant i Bestillerutvalget. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT som bestiller.

 

Klikk for stort bilde