Digital dialog

Digital dialog

Faggruppen digital dialog har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen digital dialog.

Faggruppen digital dialog er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Digital dialog
Kommune Navn Rolle
Aukra Geir Göncz
Midsund Knut Vaksvik
Molde Hilde Johansen Leder
Nesset Hildegunn Kvernberg Blø
Rauma Arnt Olav H. Herjehagen
Vestnes Reidun Bjølverud
Molde Gerd Norunn Nygård Tillitsvalgt
ROR-IKT Rune Rekdal

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Hilde Johansen

E-post: hilde.johansen@molde.kommune.no

mob:952 04 990