Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Faggruppen Informasjonssikkerhet har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen Informasjonssikkerhet.

Faggruppen Informasjonssikkerhet er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Informasjonssikkerhet
Kommune Navn Rolle
Aukra Aaslaug Søreide Leder
Midsund Astrid Abelseth
Molde Jørgen Nordheim
Nesset Anne-Karin Sjøli
Rauma Liv Jorunn B. Horgheim
Vestnes Hilde Rekdal
Molde Dirk Lungwitz Tillitsvalgt
ROR-IKT Thormod Spilling

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Aaslaug Søreide

E-post: aaslaug.soreide@aukra.kommune.no

Mob:71 17 15 15