Økonomi-administrasjon

Økonomi-administrasjon

Faggruppen Økonomi-administrasjon har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen Økonomi-administrasjon.

Faggruppen Økonomi-administrasjon er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Økonomi-administrasjon
Kommune Navn Rolle
Aukra Erna Varhaugvik
Molde Kurt Thrana
Molde Torgeir Haukebø
Molde Kari Hindhammer
Rauma Mette Rye
Vestnes Reidun Bjølverud
Vestnes Nils Eidhammer
Marit Thorstensen Tillitsvalgt
Britt Sjøholt ROR-IKT

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Mette Rye

E-post: mette.rye@rauma.kommune.no

mob:71 16 65 12