Økonomi-administrasjon

Økonomi-administrasjon

Faggruppen Økonomi-administrasjon har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen Økonomi-administrasjon.

Faggruppen Økonomi-administrasjon er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Økonomi-administrasjon
Kommune Navn Rolle
Aukra Erna Varhaugvik
Midsund Arild Sjøvik
Molde Ann Katrin Kirkeslett
Nesset Solfrid Svensli
Rauma Mette Rye
Vestnes Magne Værholm
Rauma Marit Thorstensen Tillitsvalgt
Britt Sjøholt ROR-IKT

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Mette Rye

E-post: mette.rye@rauma.kommune.no

mob:71 16 65 12