Teknisk

Teknisk

Faggruppen teknisk har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen det tekniske.

Faggruppen teknisk er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Teknisk
Kommune Navn Rolle
Vestnes Emil Balstad
Molde Stine Breivik
Molde Linda Klausen, Tillitsvalgt
Molde Bjarte Koppen
Rauma Torbjørg Lillebø
Molde Roar Moen Leder
ROR-IKT Thormod Spilling

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Emil Balstad

E-post: emil.balstad@vestnes.kommune.no

Mob:71 18 40 69