Digitaliseringsstrategi

Her finner du digitaliseringsstrategien til ROR-IKT fra 2018 til 2021

Tilbakemelding