Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Dette strategidokumentet adresserer de fire målområdene definert i kapitel 6:

  • Tilstrekkelig digital kompetanse blant ansatte og innbyggere
  • Brukerorienterte digitale løsninger til innbyggere, næringsliv og ansatte
  • Bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk
  • Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas på alle områder

Tilstrekkelig digital kompetanse

Klikk for stort bilde 

Brukerorienterte digitale løsninger

Klikk for stort bilde 

Bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk

Klikk for stort bilde 

Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas på alle områder

Klikk for stort bilde