Fagsystemer

Fagsystemer

Fagsystemer defineres som en godkjent programvare som brukes på tvers av kommunene og som er listet i systemoversikten med definerte roller for systemeierskap og -ansvar.

Hva er inkludert?

ROR-IKT sørger for at fagsystemet er tilgjengelige for brukeren. Systemansvarlig sørger for å opprette og gi ut brukernavn og passord, samt tildele korrekte tilgangsrettigheter. Systemansvarlig har ansvar for at superbrukere og brukerne får tilstrekkelig opplæring i bruk av systemet.


Alle fagsystemer skal ha tildelt en systemkoordinator fra ROR-IKT, og beslutninger om endringer tas av faggruppe.

Hva kan du forvente?

• Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365
• 98% oppetid på arbeidsdager mandag-fredag 08:00-15:30
• I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale
• Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid

Hva koster dette?

Kostnaden for fagsystemer dekkes av Systemeier

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Sørg for at du tilegner deg nødvendig kunnskap for å utnytte egenskaper og muligheter i fagsystemet best mulig. Ta kontakt med systemansvarlig dersom du har spørsmål om bruk, eller finner feil i systemet. Hold deg oppdatert om gjeldende prosedyrer og rutiner i bruk av systemet samt eventuelle lovverk som begrenser eller regulerer bruken av dette.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon

Fagsystemer
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier Systemeier iht. Systemoversikt
Tjenesteforvalter ROR-IKT Koordineringsansvarlig iht. Systemoversikt
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling