Fjernaksess

Fjernaksess

Tilgang til kommunale datatjenester utenfor kommunale bygg.

Hva er inkludert?


Fjernaksess leveres kun på PC eiet av arbeidsgiver og med standard oppsett godkjent av ROR-IKT. Brukere av fjernaksess må gå gjennom en egen autentiseringsløsning for å få tilgang.


All bistand/ feilretting på løsningen/utstyr foregår i ROR-IKTs lokaler. ROR-IKT tilbyr ingen tjenester hjemme hos den enkelte bruker. Denne løsningen er ikke driftskritisk, og bistand/ feilretting vil foregå i normal arbeidstid. Bruker har selv ansvar for tilgang til Internett.

ROR-IKT kan også på forespørsel tilby en begrenset fjernaksess for leverandører og andre.

Hva kan du forvente?

  •  Tilgang til tjenesten er 24/7/365
  •  98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30
  •  Feilretting utføres man-fre 08:00-15:30. Responstid iht. Tjenestenivåavtale.

Hva koster dette?

  •  Tjenesten blir fakturert pr bruker og bestilles av enhetsleder etter behovsvurdering
  •  Tjenesten faktureres pr år i starten av året
  •  For leverandører kan det påløpe kostnader som systemeier av systemet som driftes blir fakturert

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon

Fjernaksess
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling