Kurs/opplæring

Kurs/opplæring

ROR-IKT kan på forespørsel bistå i arrangering av kurs/opplæring.

Hva er inkludert?

Kurslokaler og kursholder/ressurs for opplæring.
Nødvendig datautstyr til kursdeltakerne er ikke inkludert – dette må hver deltaker ta med selv. Den som er bestiller av kurs/opplæring er ansvarlig for påmelding, informasjon og kommunikasjon med kursdeltakerne.

Hva kan du forvente?

  •  Tilgang til gode lokaler for opptil 20 deltakere
  •  Assistanse med datautstyr i løpet av kurset
  •  Leveringstid: etter avtale

Hva koster dette?

Alle kostnader skal dekkes av den som bestiller kurs eller opplæring. Prises pr tjeneste og omfang.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Sørg for å være best mulig forberedt, pass på at medbrakt datautstyr fungerer og er i orden.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt ROR-IKT Daglig leder for mer informasjon

Kurs/opplæring
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling