Service utover vanlig tjenestetid

Service utover vanlig tjenestetid

ROR-IKT kan tilby personell ved for eksempel avvikling av politiske møter, valg o.l. Tjenesten er en tilleggstjeneste og Tjenestemottaker blir belastet alle økonomiske utgifter forbundet med tjenesten.

Hva er inkludert?

IKT-rådgivere og tekniske konsulenter ut fra ønske og behov.

Hva kan du forvente?

• Rådgiving
• Teknisk bistand
• Utføres etter forespørsel
• Leveringstid: avhengig av type forespørsel

Hva koster dette?

Tjenesten faktureres etter medgått tid og prises pr. forespørsel.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

SERVICE UTOVER VANLIG TJENESTETID
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling