Åpen intern sone

Åpen intern sone

Alle brukere har tilgang til åpen internsone. Åpen internsone dekker normal databehandling og kontorstøttefunksjoner for behandling av ikke-sensitive dataopplysninger. Dette er den sonen hvor de fleste felles administrative tjenester tilbys.

Hva er inkludert?

  • Brannmurtjeneste for å skille åpen internsone fra resten av ROR-IKT sine nettverkssoner.
  • Overvåkning av sonen.

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365.
  • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
  • Feilretting utføres man-fre 08:00-15:30. Ved kritiske feil iverksettes feilretting umiddelbart.
  • Ved feil utenfor normal arbeidstid vil responstidvære iht. Tjenestenivåavtale.

Hva koster dette?

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Åpen intern sone
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling