Fillagring i skyen

Fillagring i skyen

Hver kommunalt ansatt får tilgang til OneDrive som blir den ansattes personlige lagringsområde i Microsoft 365. Det opprettes også et fellesområde og/eller prosjektområde i Microsoft Teams for hver virksomhet hvor brukere tilknyttet virksomheten har tilgang. Der hvor det er behov for tilgang til fellesområder på tvers av virksomheter skal dette tilpasses spesielt i samarbeid med ROR-IKT. For mer informasjon om Microsoft 365 Enterprise, se tjenestebeskrivelse for Microsoft 365 Enterprise. 

Det blir opprettet egne klasseroms-teams for skoleklasser hvor de lagrer sine data. 

Hva er inkludert? 

 • Bruker har tilgang til hjemmeområde og fellesområde uansett hvor man er. På disse områdene skal det ikke lagres sensitiv informasjon. 

 • Sikkerhetslagring basert på Microsoft sin innebygde løsning med versjonshåndtering og muligheter for gjenoppretting av filer og mapper fra de siste 90 dager 

 • Kontinuerlig virussjekk av området 

På vår Kompetanseportal finner du mer informasjon om fillagring og OneDrive

 

Hva kan du forvente? 

 • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365 

 • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30 

 • I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale 

 • Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid 

 • Leveringstid: 1 virkedag etter innmeldt bruker i Visma Enterprise HRM 

Hva koster dette? 

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene. 

 

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse? 

 • Lagre kun arbeidsrelatert data på områdene. Det er ikke tillatt å lagre privat musikk- video- eller bildefiler på sentralt lagringsområde. Musikk- og bildefiler som er relatert til virksomhetens arbeid må lagres på fellesområdet.  

 • Vurder om det er nødvendig å ta vare på dataene 

 • Vurder om data du legger inn erstatter annen data som dermed bør fjernes 

 

Trenger du mer informasjon? 

Kontakt Kundeservice for mer informasjon. Vil du vite mer om kundeservice, klikk her 

Internett
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Tjenesteansvarlig ROR-IKT