Internett

Internett

Internett tilgang til alle brukere som er pålogget et av ROR-IKTs nettverk. Tilgangen går via brannmur og er av sikkerhetsmessige årsaker gjenstand for innholdskontroll.*

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365
  • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
  • Feilretting utføres man-fre 08:00-15:30. Ved kritiske feil iverksettes feilretting umiddelbart.
  • Ved feil utenfor normal arbeidstid vil responstidvære iht. Tjenestenivåavtale.

Hva koster dette?

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Det er viktig at du tenker på hvordan du benytter ressurser på Internett. Unngå å laste ned store filer som ikke er relatert til dine konkrete arbeidsoppgaver.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Internett
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Tjenesteansvarlig ROR-IKT