Kjernenett

Kjernenett

Tjenesten tilbyr datakommunikasjon mellom kommunens hovedtjenestested og ROR-IKTs driftssenter. Kjernenettet (WAN eller Nordic Connect) skal brukes utelukkende til tjenester levert eller godkjent av ROR-IKT.

Hva er inkludert?

  • Tilgang til sentrale tjenester levert fra driftssenter eller annen lokasjon.
  • Sikring av kommunikasjon etter gjeldende regel-og lovverk.
  • Overvåking av linjene.

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365.
  • 99,6% oppetid alle dager 00:00-24:00.
  • Feilretting iverksettes umiddelbart.
  • Feilrettingstid < 4 timer ved fjernoppkobling; < 5 timer ved fysisk feilretting.

Hva koster dette?

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Kjernenett
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling