Kundeservice

Kundeservice

Alle kunder av IT-tjenester levert av ROR-IKT(dette gjelder ikke elever/foresatte), kan ta kontakt med Kundeservice for å melde feil og for å gjøre avrop på definerte tjenester i tjenestekatalogen.


Kundeservice er bemannet mellom 0800 og 1530 på alle arbeidsdager.
Kundeservice kan kontaktes via:

 • Kundeservice WEB: snarvei finnes på Startmenyen under @Kommunale snarveier
 • E-post: kundeservice@ror-ikt.no
 • Telefon: 71 11 11 66

Når en kunde henvender seg til Kundeservice opprettes det en sak på henvendelsen og saken tildeles et nummer og en saksbehandler. Kundeservice er det kontaktpunktet som kundene benytter for å:

 • Melde om feil
 • Gjøre avrop på forhåndsdefinerte tjenester

Før innmelding av feil, skal bruker sjekke publiserte driftsmeldinger på ROR-IKTs intranett.

Merknad:

Innmelding av forslag til nye tjenester eller endring av eksisterende tjenester som medfører investeringsbehov, SKAL meldes inn til aktuell Faggruppe for vurdering og/eller Bestillerutvalget. Det er Bestillerutvalget som kan bestille nye tjenester.

Prioritering:


Alle supportsaker som meldes til ROR-IKT Kundeservice blir tildelt en prioritet. Retningsgivende kriterier for prioritering av supportsaker vises i tabellen under:

  

Eskalering:

Dersom feilretting går utover de definerte målsetningene om løsningstider angitt i tabellen over, så kan følgende eskaleringspunkter benyttes:

  

Hva er inkludert?

 • Brukerhåndtering.
 • Feilretting og problemløsing.
 • Veiledning ved innlogging, kontorstøtteprogrammer og annet som ligger i standard kontorpakke.
 • Bestilling av varer og tjenester som er definert i tjenestekatalogen.
 • Informasjon til brukerne om vedlikeholdsarbeid, endringer og driftsproblemer.

Hva kan du forvente?

 • Tjenesten er tilgjengelig mellom 0800 og 1530 på alle arbeidsdager.
 • Rask og profesjonell service.

Hva koster dette?


Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?


Ha ditt brukernavn og datamaskinnavn klart når du kontakter Kundeservice - snarvei finnes på Startmenyen under @PC-info. Vær presis og inkluder så mange detaljer som mulig ved henvendelse. Dette vil gjøre det enklere å få god og rask service.

Trenger du mer informasjon?


Kontakt Kundeservice for mer informasjon

Kundeservice
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Kundeservice