Nettverksskriver

Nettverksskriver

Alle brukere har tilgang til nettverksskrivere. Lokale skrivere benyttes kun i de tilfeller det ikke er tilgang til nettverksskrivere, og dette avtales spesielt med ROR-IKT.

Hva er inkludert?

  • Tilgang til nettverksskriver for alle PC-er tilkoplet ROR-IKTs nett.
  • Ubegrenset antall utskrifter.

Hva kan du forvente?

 

  • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365.
  • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
  • I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale. Ved kritiske feil iverksettes feilretting umiddelbart.
  • Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid.

Hva koster dette?


Nettverksskriver anskaffes av kommunen. Selve utskriftstjenesten er inkludert i basistjenestene. Det må påberegnes bytte av skrivere når disse ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

Hvordan kan man bidra til å få en best mulig ytelse?


Hvis skriveren ikke virker kan du koble deg opp til en annen skriver i nærheten.
Ikke skriv ut mer enn du har behov for. Spar papir og miljøet.

Trenger du mer informasjon?


Kontakt Kundeservice for mer informasjon

Nettverksskriver
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling