Publikums-PC

Publikums-PC

Publikums-PC er en Windows-basert PC som gir tilgang til tjenester på Internett. Denne kan benyttes av publikum som besøker kommunens lokasjoner.

Hva er inkludert?


Publikums-PC er en nedskalert Windows PC ferdig oppsatt av ROR-IKT med anti-virus og innholdskontroll. Denne løsningen anses ikke som driftskritisk og bistand/feilretting vil foregå i normal arbeidstid. Det medfølger i utgangspunktet ikke annen programvare på disse PC-ene - unntak må avklares med ROR-IKT. Publikums-PC-er kan kobles opp mot egne publikums-skrivere.

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig i kommunens åpningstider.
  • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
  • I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale.
  • Leveringstid: 4 uker, inkl. bestilling av PC + oppsett.

Hva koster dette?

PC-kostnaden dekkes av den enheten som trenger en publikums-PC. Lisenskostnader dekkes av ROR-IKT.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Publikums PC
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling