Samband - datalinjer

Samband - datalinjer

Tjenesten tilbyr samband med ulike overføringshastigheter mellom tjenestested og hovedtjenestested i kommunen. Linjene leveres av flere ulike leverandører.

Hva er inkludert?

• Ulike typer båndbredde avhengig av konkret behov på tjenestested.
• Sikring av kommunikasjon etter gjeldende regel- og lovverk.
• Overvåking av linjene.

Hva kan du forvente?

• Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365.
• 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
• I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale.
• Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid.
• Leveringstid: 2-8 uker.

Hva koster dette?

Dette er en tjeneste som leveres av underleverandører. Etableringskostnaden dekkes av kommunene og er avhengig av avstand, båndbredde og type forbindelse. De månedlige vedlikeholdskostnadene dekkes av ROR-IKT.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Unngå unødvendig bruk av tv/video over nettet i belastede perioder.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Samband - datalinjer
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling