Sentral fillagring

Sentral fillagring

Hver kommunalt ansatt får tildelt et personlig sentralt lagringsområde på 2 GB. Det opprettes også et fellesområde for hver virksomhet hvor brukere tilknyttet virksomheten har tilgang. Der hvor det er behov for tilgang til fellesområder på tvers av virksomheter skal dette tilpasses spesielt i samarbeid med ROR-IKT.

Hva er inkludert?

 • Tilgang til hjemmeområde på 2 GB
 •  Tilgang til fellesområde for enheten
 •  Backup av området hver natt
 •  Kontinuerlig virussjekk av området

Hva kan du forvente?

 • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365
 •  98% oppetid på arbeidsdager man-fre 0800-1530
 •  I arbeidstiden fra 0800-1530 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale
 •  Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid
 •  Leveringstid: 8 virkedager

Hva koster dette?

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

 •  Lagre kun arbeidsrelatert data på områdene. Det er ikke tillatt å lagre privat musikk- video- eller bildefiler på sentralt lagringsområde. Musikk- og bildefiler som er relatert til virksomhetens arbeid må lagres på fellesområdet. Videofiler må lagres på eksternt medium, f.eks. dvd. All lagring vil være underlagt begrensninger for å hindre unødig bruk av lagringsplass.
 •  Vurder om det er nødvendig å ta vare på dataene
 •  Vurder om data du legger inn erstatter annen data som dermed bør fjernes

Trenger du mer informasjon?


Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Sentral fillagring
Rolle Ansvar
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Tjenesteansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling