Servicevakt

Servicevakt

Servicevakten er til for systemer som omhandler «liv og helse» samt andre systemer hvor det forventes høy oppetid.
Vaktordningen er ikke en utvidet Kundeservice men en tjeneste som KUN skal brukes ved kritiske feil og avbrudd.
ROR-IKTs vakt er tilgjengelig utenom arbeidstid via telefon: 951 08 785

Hva er inkludert?

  • Dedikert telefonnummer til Service vakt
  • Feilretting utenom arbeidstid for kritiske feil og avbrudd
  • Eskalering iht. tjenestebeskrivelse for Kundeservice

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig mellom 15:30 og 08:00 på alle arbeidsdager, samt lørdager og søndager
  • Rask og profesjonell service

 

Hva koster dette?

Denne tjenesten er inkludert i basistjenestene.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Vær presis og inkluder så mange detaljer som mulig ved henvendelse til Servicevakten. Dette vil gjøre det enklere å få god og rask service.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Servicevakt
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling