Tilbakeføring av data (Restore)

Tilbakeføring av data (Restore)

ROR-IKT tar sikkerhetskopi av databaser og programområder en gang pr dag. ROR-IKT foretar ingen sikkerhetskopiering av data lagret lokalt på PC eller andre enheter. 

Tjenesten tilbyr tilbakeføring av nevnte data fra sikkerhetskopi. 

Hva er inkludert? 

Tilbakeføring av data fra programområde (fagsystem) eller database etter behov. Tilbakeføring bestilles skriftlig via Kundeservice av enhetsleder/systemeier. Ved tilbakeføring av filer som ligger på Microsoft 365 tjenesten, se tjenestebeskrivelse for Microsoft 365

 

Hva er ikke inkludert? 

  • Tilbakeføring av data lagret lokalt på PC eller andre mobile enheter. Dette kan gjøres av brukeren selv ved å benytte fillagring og versjonshistorikk i Microsoft 365 

 

Hva kan du forvente? 

  • Tilbakeføring av data til programområde eller database. 

  • Utføres etter forespørsel og innenfor normal arbeidstid 08:00-15:30 

  • ROR-IKT kan ikke gi noen bestemt leveringstid på denne tjenesten da oppgavens kompleksitet varierer fra system til system og fra situasjon til situasjon 

  • I arbeidstiden fra 08:00-15:30 iverksettes feilretting iht. Tjenestenivåavtale 

  • Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid 

 

Hva koster dette? 

Tjenestemottager må dekke alle utgifter til eksterne ressurser forbundet med tilbakeføringen dersom ROR-IKT må benytte slike, med mindre ROR-IKT eller underleverandører er direkte ansvarlig for tap av data. 

 

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse? 

Vær nøyaktig på hvilke data som er ønskelig å tilbakeføre, og gjerne med oversikt over plassering og hvilket tidspunkt tilbakeføringen skal være fra. Tilbakeføring som påvirker andre, må klareres i kommunen før utførelse. 

 

Trenger du mer informasjon? 

Kontakt Kundeservice for mer informasjon. Vil du vite mer om kundeservice, klikk her  

Tilbakeføring av data (Restore)
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT