Tilbakeføring av data (Restore)

Tilbakeføring av data (Restore)

ROR-IKT tar sikkerhetskopi av databaser, hjemmeområder og fellesområder en gang pr virkedag. ROR-IKT foretar ingen sikkerhetskopiering av lokalt lagrede filer.
Tjenesten tilbyr tilbakeføring av data fra sikkerhetskopi.

Hva er inkludert?

Tilbakeføring av data fra hjemmeområde, fellesområde eller fagsystem etter behov. Tilbakeføring bestilles skriftlig via Kundeservice av enhetsleder/systemeier.

Hva kan du forvente?

• Tilbakeføring av data til eget område eller tilbake til tidligere plassering
• Utføres etter forespørsel og innenfor normal arbeidstid 08.00-15.30
• ROR-IKT kan ikke gi noen bestemt leveringstid på denne tjenesten da oppgavens kompleksitet varierer fra system til system og fra situasjon til situasjon

Hva koster dette?

Tjenestemottager må dekke alle utgifter til eksterne ressurser forbundet med tilbakeføringen dersom ROR-IKT må benytte slike, med mindre ROR-IKT eller underleverandører er direkte ansvarlig for tap av data.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Vær nøyaktig på hvilke data som er ønskelig å tilbakeføre, og gjerne med oversikt over plassering og hvilket tidspunkt tilbakeføringen skal være fra. Tilbakeføring som påvirker andre må klareres i kommunen før utførelse.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon.

Tilbakeføring av data (Restore)
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling