Tilgang til sikker sone

Tilgang til sikker sone

Tjenesten gir tilgang til det nettverksområdet hvor sensitive dataopplysninger kan behandles. Informasjon i Sikker sone er beskyttet iht. Datatilsynets retningslinjer og Normen. Brukere i Sikker sone må være autorisert for tilgang til de opplysninger som er aktuelle, og må kjenne de lover og regler som gjelder for behandling av sensitive personopplysninger. Tilgang til sikker sone må bestilles av enhetsleder.

Hva er inkludert?

Tilgang til tjenester som ligger i sikker sone. Tilgang til fagsystem opprettes av systemansvarlige for fagsystemet det er behov for.

Hva kan du forvente?

  • Tjenesten er tilgjengelig 24/7/365.
  • 98% oppetid på arbeidsdager man-fre 08:00-15:30.
  • Feilretting iverksettes iht. Tjenestenivåavtale.
  • Ved feil utenfor normal arbeidstid kan det være noe responstid.
  • Leveringstid: 8 virkedager.

Hva koster dette?

Tjenesten er gratis for alle brukere med rapporteringsbehov i helsesektoren.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt Kundeservice for mer informasjon

Sikker sone
Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier ROR-IKT
Tjenesteforvalter ROR-IKT
Driftsansvarlig ROR-IKT Driftsavdeling