Om ROR-IKT

Om ROR-IKT

 

ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde. I dag er vi 26 ansatte som har ansvaret for ca. 14.000 brukere og elever i grunnskolen. Selskapet leverer IKT tjenester til våre eierkommuner og skal sørge for at kommunene mottar stabile tjenester og gode framtidsrettede totalløsninger.

De ansatte arbeider innenfor tre ulike områder: Kundeservice, Drift og Tjenesteutvikling.

ROR-IKT er etablert med hjemmel i kommuneloven av 1992 §27. Molde kommune er vertskommune i henhold til kommuneloven av 1992 §28 og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere alternative organisasjonsformer for å imøtekomme endringer i kommuneloven av 2018.

ROR-IKT skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området.

ROR-IKT skal gjennom målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester i deltakerkommunene.

Kontakt

ROR-IKT
Telefon +47 71 11 11 66

Åpningstider

Mandag-Fredag 

08:00-15:30

Adresse

Storgata 33,

6413 Molde