Om ROR-IKT

ROR-IKT er drivkraften for gode digitale brukeropplevelser. 

ROR-IKT er et vertskommunesamarbeid i kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde. Ved inngangen av 2024 er det 33 faste årsverk tilknyttet ROR-IKT. Disse har ansvaret for omtrent 18 000 brukere og elever. Samarbeidet skal være drivkraften for digital transformasjon i deltakerkommunene, og sørger for å levere stabile IKT-tjenester og gode fremtidsrettede totalløsninger. 

Ansatte i organisasjonen er fordelt på tre ulike områder: Kundeservice, Drift og Tjenesteutvikling.

Leder for ROR-IKT - Klikk for stort bilde
Avdelingsleder tjenesteutvikling - Klikk for stort bildeAvdelingsleder tjenesteutvikling Thormod Spilling
Avdelingsleder kundeservice - Klikk for stort bildeAvdelingsleder kundeservice Henriette Bratli
Avdelingsleder drift - Klikk for stort bildeAvdelingsleder drift Anders Alfarnes

ROR-IKT er etablert med hjemmel i kommuneloven av 2018, § 20-4. Molde kommune er vertskommune i henhold til kommuneloven av 2018, § 20-2. Dette betyr at Molde kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte. Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes har delegert myndighet til Molde kommune etter kommuneloven, § 20-2. 

Vertskommunen skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til kundeservice, drift, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølging av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området. I forbindelse med dette kan vertskommunen treffe beslutninger i samsvar med tjenestenivåerklæringen.  

Gjennom målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester i deltakerkommunene.  

Samarbeidet skal være en pådriver for innovasjon og digital transformasjon i deltakerkommunene og skal arbeide for en fortsatt sterk konsolidering og samkjøring av digitaliseringsløsninger. ROR-IKT skal ha som målsetning å tilby helhetlige, felles løsninger og arbeide aktivt med automatisering og forbedring av arbeidsprosesser, samt fremme forslag om samdrift av tjenesteproduksjon i deltakerkommunene.  

Alle bilder er tatt av Bendik Thuv Knudsen.

Kontakt

ROR-IKT
E-post
Telefon 71 11 11 66

Åpningstider

Mandag-Fredag

08:00-15:30

Adresse

Storgata 33

6413 Molde