For Leverandører

For Leverandører

Denne siden er for leverandører til ROR-IKT. Her finner du ulike typer dokumenter for informasjon og utfylling. Dokumenter som er i Microsoft Word/Excel filer skal fylles ut.

For leverandører
Tittel Publisert Type
1- Innholdsfortegnelse

10.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1- Innholdsfortegnelse.pdf
Avtale tilganger innleide konsulenter - ROR-IKT

10.07.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Avtale tilganger innleide konsulenter - ROR-IKT.docx
Basiskrav datamiljø ROR-IKT

10.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Basiskrav datamiljø ROR-IKT.pdf
Bestillingsskjema for konfigurasjon av svitsjer ROR-IKT

10.07.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Bestillingsskjema for konfigurasjon av svitsjer ROR-IKT.xlsx
Bestillingsskjema server

13.07.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Bestillingsskjema server.xlsx
UPS til svitsjer og annet nettverksutstyr

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UPS til svitsjer og annet nettverksutstyr.pdf
Krav til forberedelser før nettverksleveranse på lokasjon ROR-IKT

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Krav til forberedelser før nettverksleveranse på lokasjon ROR-IKT.pdf
Leveringstider for flytteprosjekter

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leveringstider for flytteprosjekter.pdf
Operatøruavhengig innendørs mobildekning ROR-IKT

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Operatøruavhengig innendørs mobildekning ROR-IKT.pdf
Krav til dataleveranser i bygg ROR-IKT

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Krav til dataleveranser i bygg ROR-IKT.pdf
Krav til leide lokasjoner ROR-IKT

27.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Krav til leide lokasjoner ROR-IKT.pdf