Porteføljerådet

Hver kommune utpeker sin representant i Porteføljerådet. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT i Porteføljerådet.

Hovedformålet med det interkommunale Porteføljerådet er å fremme og kvalitetssikre digitaliserings­initiativer fra kommunene samt bidra til en effektiv dialog mellom deltaker­kommunene. Den til enhver tid gjeldende strategi for digital transformasjon skal være veiledende og retningsgivende for arbeidet i Porteføljerådet.

Porteføljerådet er en rådgivende funksjon for leder ROR-IKT.

Organisering

Hver kommune i samarbeidet utpeker sin(e) representant(er) i Porteføljerådet. I tillegg utpeker ROR-IKT sitt medlem som representerer ROR-IKT i Porteføljerådet. Leder ROR-IKT er leder for Porteføljerådet.

Kommunene skal ha følgende stemmevekt i Porteføljerådets innstillinger: Aukra 1, Hustadvika 1, Molde 1, Rauma 1 og Vestnes 1.

 

Kommunens representant i Porteføljerådet deltar i kommunens Innovasjonsråd, som vist i figuren over.

Det skal avholdes jevnlige møter i Porteføljerådet – to uker forut for møtene i Samarbeidsrådet for ROR-IKT. Det skal videre avholdes møter med faggruppelederne 2 ganger pr. år.

Forventninger

Porteføljerådets medlemmer har en viktig koordineringsoppgave i egen kommune. Det forventes at medlemmene informerer og følger opp egen organisasjon ifht. arbeidet i Porteføljerådet, eksempelvis beslutninger, initiativer, tiltak og aktiviteter.

Medlemmene må gjennom sin deltakelse i Porteføljerådet samt i Innovasjonsrådet i egen kommune, sørge for at arbeidet henger sammen med egen kommunes digitaliseringsarbeid og prioriteringer.

 

Bestillerutvalg
Rolle Kommune Navn
Leder ROR-IKT Fred Gjørtz
Medlem Aukra Aaslaug Søreide
Medlem Hustadvika Ole Rødal
Medlem Molde Jan Inge Tangen
Medlem Rauma Jimmy Steg
Medlem Vestnes Reidun Bjølverud
Medlem ROR-IKT Mette Kristin Kristengård

Mandat for Porteføljerådet

  1. Bidra til utarbeidelse og oppfølging av deltakerkommunenes felles strategi for digital transformasjon.
  2. Kartlegge behov og ønsker for IKT-tjenester i den enkelte kommune.
  3. Samordne og prioritere digitaliseringsinitiativ på tvers av kommunene.
  4. Ansvar for etablering og oppfølging av de interkommunale faggruppene, samt å definere hvilke fagfelter med tilhørende systemer som hører til under de ulike faggruppene.
  5. Sammen med leder ROR-IKT prioritere prosjekter og investeringer.
  6. Ansvar for å etablere og være oppdragsgiver for interkommunale digitaliseringsprosjekter.
  7. Rapportere om eget arbeid til Samarbeidsrådet og andre faggrupper gjennom publisering på Teams-området. Dette inkluderer bl.a. utredninger, iverksatte tiltak, beslutninger, innstillinger, rapporter, referater og annen statusinformasjon.
  8. Dersom Porteføljerådet ikke kommer til enighet i sin saksbehandling, skal saken løftes til Samarbeidsrådet for ROR-IKT.

Godkjent av Samarbeidsrådet for ROR-IKT 14.04.2023

Åpningstider