Dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning

Faggruppen Sak-arkiv har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen Sak-arkiv.

Faggruppen Sak-arkiv er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Sak-arkiv
Kommune Navn Rolle
Aukra Kari Johanne Todal
Molde Martha Beinset
Rauma Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim Leder
Vestnes Ellen Forland
Vestnes Kine Kvamsøe Rekdal Tillitsvalgt
Hustadvika Bente Feltstykket
ROR-IKT Thormod Spilling
ROR-IKT Tea Karoline Uhlen Aasmundstad

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Kari Johanne Todal

E-post: kari.johanne.todal@aukra.kommune.no

Mob:71 17 15 03