Helse og velferd

Helse og velferd

Faggruppen helse og velferd har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen helse og velferd.

Faggruppen helse og velferd er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Helse og velferd
Kommune Navn Rolle
Aukra John Helge Frøystad Leder
Molde Cato Innerdal
Molde Siri Haukaas
Rauma Harald Westby Digernes
Vestnes Mein Kristine Kleiva
Molde Eli Åse Gravdehaug Tillitsvalgte
Hustadvika Karianne Naas Vestavik
ROR-IKT Britt Sjøholt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Frøystad, John Helge

E-post

Mobil: +47 924 23 668