Helse og velferd

Faggruppen helse og velferd har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen helse og velferd.

Faggruppen helse og velferd er underlagt Porteføljerådet (Bestillerutvalget) og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Helse og velferd
Kommune Navn Rolle
Aukra John Helge Frøystad Leder
Hustadvika Karianne Naas Vestavik
Molde Cato Innerdal
Molde Siri Haukaas
Rauma TBA
Vestnes Mein Kristine Kleiva
ROR-IKT Britt Sjøholt
Molde Eli Åse Gravdehaug Tillitsvalgte

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Frøystad, John Helge

E-post

Mobil: +47 924 23 668