Helse og velferd

Helse og velferd

Faggruppen helse og velferd har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen helse og velferd.

Faggruppen helse og velferd er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Helse og velferd
Navn Kommune Rolle
John Helge Frøystad Aukra Leder
Cato Innerdal Molde
Irene Glærum Molde
Harald Dig.-Westby Rauma
Greta Bjerke Vestnes
Eli Åse Gravdehaug Molde Tillitsvalgte
Britt Sjøholt ROR-IKT

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Innerdal, Cato Rolland

E-post

Mobil: 926 21 245