Lønn og personal

Lønn og personal

Faggruppen Lønn og personal har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning samt interkommunal samkjøring i utformingen av tjenesten for brukerne.

Faggruppen Lønn og personal er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Personal
Kommune Navn Rolle
Vestnes Siv Merete Heggen
Vestnes Kari Solvågseide Tillitsvalgt
Molde Kari Johanne Hindhammer
Molde Ingrid Moe Silseth Leder
Rauma Edel Hoem
Hustadvika Bjørg Helen Åsebø
ROR-IKT Britt Sjøholt
Aukra Rannveig Høghaug Sporsheim