Lønn og personal

Lønn og personal

Faggruppen Lønn og personal har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning samt interkommunal samkjøring i utformingen av tjenesten for brukerne.

Faggruppen Lønn og personal er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Personal
Kommune Navn Rolle
Vestnes Siv Merete Heggen
Vestnes Kari Solvågseide Tillitsvalgt
Molde Kari Johanne Hindhammer
Molde Ingrid Moe Silseth Leder
Rauma Edel Hoem
ROR-IKT Britt Sjøholt
Aukra Rannveig Høghaug Sporsheim