Microsoft 365 Forvaltning

Microsoft 365 Forvaltning

Faggruppen Microsoft 365 Forvaltning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning samt interkommunal samkjøring av Microsoft 365 plattformen.

Faggruppen Microsoft 365 er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Microsoft 365 Forvaltning
Kommune Navn Rolle
Aukra Synnøve Jansen
Molde Jørgen Gravdehaug Stensby
Molde Markus Heimstad
Molde Jan Inge Tangen
Molde Endre Dalen
Rauma Eivind Dahle
Vestnes Trond Strandman
ROR-IKT Sven Thore Prytz Leder
Vestnes Mari Nalbant Karadash Tillitsvalgt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Sven Thore Prytz

E-post 

mobil: +47 950 25 805