Microsoft 365 Forvaltning

Faggruppen Microsoft 365 Forvaltning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning samt interkommunal samkjøring av Microsoft 365 plattformen.

Faggruppen Microsoft 365 er underlagt Porteføljerådet (Bestillerutvalget) og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Microsoft 365 Forvaltning
Kommune Navn Rolle
Aukra Aaslaug Søreide
Hustadvika Erik Henningsen
Hustadvika Jan Morten Grimstad Dale
Molde Markus Heimstad
Molde Jan Inge Tangen Leder
Molde Endre Dahlen
Rauma Eivind Dahle
Vestnes Ole Aksel Øveraas
ROR-IKT Tea Karoline Aasmundstad
Vestnes Mari Nalbant Karadash Tillitsvalgt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Sven Thore Prytz

E-post 

mobil: +47 950 25 805