Microsoft 365 Forvaltning

Microsoft 365 Forvaltning

Faggruppen Microsoft 365 Forvaltning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning samt interkommunal samkjøring av Microsoft 365 plattformen.

Faggruppen Microsoft 365 er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Microsoft 365 Forvaltning
Kommune Navn Rolle
Aukra Synnøve Jansen
Molde Vann &Avløp Jørgen Gravdehaug Stensby
Molde Eiendom Markus Heimstad
Rauma Arnt Olav H. Herjehagen
Vestnes Ole Aksel Øveraas
ROR-IKT Sven Thore Prytz, Henriette Bratli Leder
Vestnes Mari Nalbant Karadash Tillitsvalgt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Sven Thore Prytz

E-post: sven.thore.prytz@ror-ikt.no

mob: +47 950 25 805