Økonomi-administrasjon

Faggruppen Økonomi-administrasjon har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen Økonomi-administrasjon.

Faggruppen Økonomi-administrasjon er underlagt Porteføljerådet (Bestillerutvalget) og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Økonomi-administrasjon
Kommune Navn Rolle
Aukra Katrine Langnes
Hustadvika Håvard Herskedal
Molde Arild Ivar Sjøvik
Rauma Mette Rye Leder
Vestnes Ann Katrin Kirkeslett
ROR-IKT Synnøve Jansen
Rauma Marit C. Thorstensen Tillitsvalgt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Mette Rye

E-post: mette.rye@rauma.kommune.no

mob:71 16 65 12