Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Faggruppen oppvekst og utdanning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen oppvekst og utdanning.

Faggruppen helse og oppvekst er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Oppvekst og utdanning
Kommune Navn Rolle
Molde Siv Janne Håseth-Eik Leder
Molde Ellen Lyngvær Hjelset
Molde Bo Nielsen
Molde Cecilie Sandvik
Rauma Hilde Elin Kavli Ree
Rauma Aina Øyen Henden
Vestnes Knut Øyvind Hoem
Aukra Marianne Bolghaug
Aukra Stian Hjertvik Tillitsvalgt
Hustadvika Julie Gunstensen
ROR-IKT Per Håvard Frilund

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Siv Janne Håseth-Eik

E-post: siv.haaseth-eik@molde.kommune.no

Mob: 988 60 801