Oppvekst og utdanning

Faggruppen oppvekst og utdanning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen oppvekst og utdanning.

Faggruppen oppvekst og utdanning er underlagt Porteføljerådet (Bestillerutvalget) og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Oppvekst og utdanning
Kommune Navn Rolle
Aukra Marianne Bolghaug
Hustadvika Julie Gunstensen
Molde Siv Janne Håseth-Eik Leder
Molde Ellen Lyngvær Hjelset
Molde Bo Nielsen
Molde Cecilie Sandvik Tillitsvalgt
Rauma Hilde Elin Kavli Ree
Vestnes Ronny Engan
ROR-IKT Per Håvard Frilund
Aukra Stian Hjertvik Tillitsvalgt

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Siv Janne Håseth-Eik

E-post: siv.haaseth-eik@molde.kommune.no

Mob: 988 60 801