Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Faggruppen oppvekst og utdanning har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling av interkommunal samkjøring av IKT innen oppvekst og utdanning.

Faggruppen helse og oppvekst er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Oppvekst og utdanning
Kommune Navn Rolle
Molde Siv Janne Håseth-Eik Leder
Molde Bo Nielsen
Rauma Aina Øyen Henden
Vestnes Knut Øyvind Hoem
Aukra Marianne Bolghaug
Aukra Stian Hjertvik Tillitsvalgt
ROR-IKT Per Håvard Frilund

Åpningstider

Kontaktinformasjon

Siv Janne Håseth-Eik

E-post: siv.haaseth-eik@molde.kommune.no

Mob: 988 60 801