Portal og innbyggerdialog

Portal og innbyggerdialog

Faggruppen Portal og innbyggerdialog har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning rundt samhandling mellom kommune og innbygger.

Faggruppen Portal og innbyggerdialog er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Portal og innbyggerdialog
Kommune Navn Rolle
Vestnes Reidun Beathe Bjølverud
Aukra Martina Susanne Böttcher
Hustadvika Merete Rødal
Rauma Liv Jorunn B. Horgheim
Molde Hilde Johansen Leder
Molde Gerd Norunn Nygård Tillitsvalgt
ROR-IKT Tormod Spilling
ROR-IKT Tea Karoline Uhlen Aasmundstad