Portal og innbyggerdialog

Faggruppen Portal og innbyggerdialog har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning rundt samhandling mellom kommune og innbygger.

Faggruppen Portal og innbyggerdialog er underlagt Porteføljerådet (Bestillerutvalget) og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Portal og innbyggerdialog
Kommune Navn Rolle
Aukra Martina Susanne Böttcher
Hustadvika Merete Rødal
Molde Hilde Johansen Leder
Rauma Liv Jorunn B. Horgheim
Vestnes Reidun Beathe Bjølverud
ROR-IKT Tea Karoline Uhlen Aasmundstad
Molde Gerd Norunn Nygård Tillitsvalgt