Portal og innbyggerdialog

Portal og innbyggerdialog

Faggruppen Portal og innbyggerdialog har som hovedmål med å bidra til fremtidsrettet bruk, utvikling og forvaltning rundt samhandling mellom kommune og innbygger.

Faggruppen Portal og innbyggerdialog er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Portal og innbyggerdialog
Kommune Navn Rolle
Vestnes Reidun Beathe Bjølverud
Aukra Martina Susanne Böttcher
Rauma
Molde Hilde Johansen Leder
Molde Gerd Norunn Nygård Tillitsvalgt
ROR-IKT Tormod Spilling
ROR-IKT Tea Karoline Uhlen Aasmundstad