Innovasjonsrådet

Innovasjonsrådet er en viktig aktør i Innovasjonsløypa for deltakerkommunene i ROR-IKT samarbeidet. Hver kommune har anledning til å etablere et Innovasjonsråd. Innovasjonsrådet er et tverrfaglig porteføljeråd som løpende vurderer innspill og forslag til (digital) transformasjon i kommunen. Transformasjon innebærer endring i måten tjenestene leveres på og kan inneholde et element av digitalisering. 

Innovasjonsrådet vil gjennom utvelgelse av innspill sørge for korrekt strategisk retning i kommunens (digitale) transformasjon. 

Organisering

Hver kommune etablerer sitt eget Innovasjonsråd. For å sikre adekvat informasjonsflyt og koordinering mellom deltakerkommunen og ROR-IKT og mellom deltakerkommunene, vil ROR-IKT delta i alle rådene i kommunene. Deltakerkommunen utnevner lederen og medlemmene for sitt Innovasjonsråd. 

Innovasjonsrådet inngår i innovasjonsløypa og møtes ofte nok til at idéer og behov som er spilt inn kan behandles uten unødig tap av tid. 

Forventninger

Innovasjonsrådet skal vurdere innspill til (digital) transformasjon iht. egen kommunes prioriteringer og strategiske planer. Innovasjonsrådet møtes for å beslutte den videre gangen i utviklingsaktiviteten – typisk om aktiviteten er et prosjekt, en miniutvikling eller eksperimentering, samt om kommunen skal gå foran og pilotere tjenesten eller om det skal/bør etableres et interkommunalt løp. 

Innovasjonsrådet utgjør også kommunens prosjektporteføljeråd og må følge opp de utviklingsaktivitetene som er igangsatt i kommunen, se figuren under. 

Mandat for innovasjonsrådet

  • Bidra til utbredelsen av medarbeiderdrevet innovasjon i egen kommune. 

  • Utnevne ansvarlig for oppfølging av innmeldte idéer. 

  • Vurdere idéer, behov og ønsker for endrede arbeidsprosesser og (digital) transformasjon i egen kommune. 

  • Samordne og prioritere idéer, behov og utviklingsaktiviteter på tvers av egen kommune. 

  • Innovasjonsrådet utgjør kommunens interne prosjektporteføljeråd. 

  • Ansvar for å etablere og følge opp utviklingsaktivitetene i kommunen. 

 

Kontakt

Fred Gjørtz
leder ROR-IKT
E-post
Mobil 90 03 18 13