Organisasjonskart

Her finner du oversikt over ROR-IKTs organisering:

    

Organisasjonskart for ROR-IKT - Klikk for stort bildeROR-IKT har et styre, som består av representanter fra hver av de fire samarbeidskommunene. Det er tre avdelinger; kundeservice, drift og tjenesteutvikling. Avdelingslederne rapporterer til daglig leder. Avdelingen tjenesteutvikling driver hovedsakelig med rådgivning og prosjektledelse. Daglig leder er med i bestillerutvalget, mens rådgiverne på tjenesteutvikling er med i faggruppene som rapporterer til bestillerutvalget. Bestillerne i bestillerutvalget kan velge å ha digitaliseringsgrupper i sin kommune.