Organisasjonskart

Her finner du oversikt over ROR-IKTs organisering:

  

  

ROR-IKT har et samarbeidsråd, som består av representanter fra hver av de fem samarbeidskommunene. Leder ROR-IKT rapporterer til Samarbeidsrådet. Porteføljerådet er rådgivningsorganet til leder ROR-IKT. Medlemmene i Porteføljerådet har egne innovasjonsråd i sin kommune. Rådgiverne i avdelingen tjenesteutvikling deltar i faggrupper, som rapporterer til Porteføljerådet.

Mer informasjon om Samarbeidsrådet finner du her: Informasjon, samarbeidsavtale og møteprotokoller for Samarbeidsrådet

Mer informasjon om Porteføljerådet finner du her: Mandat for Porteføljerådet

Mer informasjon om faggruppene finner du her: Mandat for faggrupper og oversikt over faggruppene

ROR-IKT består av tre avdelinger; kundeservice, drift og tjenesteutvikling. Avdelingslederne rapporterer til leder i ROR-IKT.