Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vaktinstruks

Instruksen skal gi klare og entydige regler for utøvelse av tjenesten Service Vakt i ROR-IKT.

Arbeidsoppgaver

Service vakten har ansvaret for mottak av anrop til vakttelefonen i vaktperioden og for å igangsette
utrykning om det er vurdert som nødvendig.
Service vakten omfatter forhåndsdefinerte system og løsninger og kan kontaktes av de fagområder
som bruker følgende løsninger:
1. Fagsystem og løsninger som omhandler «liv og helse» med behov for ekstra oppfølging
utenfor normal kontortid. Dette gjelder følgende:

 • System X legesystem for Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes.
 • Tieto Gerica med tilhørende mobilløsning for Molde kommune.
 • Visma Profil med tilhørende mobilløsning for Midsund og Rauma kommune.
 • Acos CosDoc med tilhørende mobilløsning for Aukra og Vestnes kommune.
 • Meldingstjenesten til systemene listet opp ovenfor.
 • Systemer tilknyttet brann og annen beredskap.
 • Systemer tilknyttet overvåkning av vannkvalitet.
 • Systemer tilknyttet pasientvarsling.

2. Følgende problemstillinger utløser automatisk utrykning, dvs. start av feilretting:

 • Utfall av eller tilgang til alle eller enkeltsystemer listet opp ovenfor.
 • Utfall av eller tilgang til ovennevnte tjenester for en hel enhet.
 • Utfall av eller tilgang til legesystem for lege som er i aktiv legevakt.

3. Det er mulig for tekniker på vakt å utøve skjønn om utrykning skal iverksettes slik at
eventuelle feil rettes før det gir større konsekvenser.

 

Organisering

4. Service vakten må være tilgjengelig på telefon i vaktperioden.
5. Servicevakten må kunne være pålogget og klar til fjerndiagnose innen én – 1 – time etter
utrykning.
6. Servicevakten utføres av én person.
7. Vaktordning er bemannet man-fre kl. 15:30 - 08:00 og lør-søn hele døgnet.
8. Vaktskiftet finner sted mandag morgen kl. 08:00.
9. Avdelingsleder Drift er ansvarlig for å utarbeide vaktplan for en periode på ett år av gangen.

Rapportering

10. Enhver utrykning skal dokumenteres med en avviksrapport til Avdelingsleder Drift eller
dennes stedfortreder umiddelbart eller senest i løpet av påfølgende dag.
11. Helhetlig rapport om alle henvendelser overleveres til Avdelingsleder Drift eller dennes
stedfortreder ved slutten av vaktperioden.

Kontaktinfo

Vaktordningen gjelder kun for systemer og løsninger som er definert i denne instruksen, og for
feilsituasjoner med omfang som definert ovenfor, utenfor normal åpningstid for ROR-IKTs
Servicedesk.


ROR-IKT sitt vaktnummer er tilgjengelig internt.