Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Innledning

Digitalisering endrer måten kommunal sektor organiserer og leverer tjenester på. Digital transformasjon dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter.


Denne strategien skal være en overordnet rettesnor for lederne og de ansatte i kommunene i arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre tjenestene vi leverer.
Strategien inneholder felles målsetninger for årene 2018-2021, strategier for å nå målene og handlingsplaner for å realisere strategiene. De sistnevnte må revideres og oppdateres årlig.

Status i dag