Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Målsetninger

Følgende overordnede målområder og målsetninger er definert for digitaliseringsarbeidet:

1. Tilstrekkelig digital kompetanse blant ansatte og innbyggere

 • Kommunenes ledere har tilstrekkelig kompetanse til å forstå sammenhengen mellom tjenesteutvikling og digitalisering.
 • Kommunenes ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å nyttiggjøre de digitale tjenester og IKT-verktøy som er nødvendig for å løse oppgavene
 • Kommunene tilrettelegger for veiledning i systemer som kommunen pålegger innbyggerne å bruke

 

2. Brukerorienterte, digitale løsninger til innbyggere, næringsliv og ansatte

 • Kommunene tilbyr effektive digitale løsninger som setter innbyggerne og de ansatte i stand til å løse oppgavene sine
 • Tjenestene er digitalisert med utgangspunkt i en grundig forståelse av brukernes behov og oppleves som enkle og nyttige av brukerne
 • Kommunene utvikler tjenester som gir alle brukere et digitalt førstevalg
 • Digitale løsninger gir en helhetlig brukeropplevelse, følger kravene om universell utforming og kommuniseres i et klart og godt språk
 • Innbyggerne slipper å søke om tjenester de automatisk har rett til

 

3. Bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk

 • Digitalisering av kommunale tjenester medfører at de ansatte arbeider smartere og at tid brukt på rutineoppgaver overføres til kjerneoppgaver
 • Prosesser som ikke krever skjønnsmessige vurderinger automatiseres
 • Saksbehandling i kommunene er heldigital
 • Digitale løsninger gir på en enkel måte innsikt i prosesser, resultater og prioriteringer
 • Stordata2 brukes til planlegging og styring av tjenester

 

4. Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas på alle områder

 • Riktig informasjon er tilgjengelig for rett person
 • Nye løsninger har innebygd personvern
 • Informasjon om sikkerhetshendelser deles med relevante tilsynsmyndigheter
 • Kommunene har helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning