Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Status i dag

Situasjonen i dag er preget av en økende bevisstgjøring og engasjement blant deltakerkommunene i ROR-IKT. Digitalisering er kommet på agendaen og de nødvendige strukturene for å drive utviklingen framover er på plass og i full funksjon.


Vi innser at kommunene i ROR-IKT ikke er blant pionerene på dette området, men nå, når vi har det rette fokuset på plass, kan vi gjøre store framskritt på kort tid. Med introduksjonen av de syv interkommunale faggruppene i ROR-IKT samarbeidet, beveger vi oss raskt fra en fortid med fokus på egen kommunes ve og vel, til økende engasjement og involvering på interkommunalt nivå. Det er viktig og nødvendig å søke aktivt samarbeid med hverandre for å oppnå fordeler fra fellesskapet.


ROR-IKT er i ferd med å etablere en moderne, framtidssikker grunnmur som digitaliseringen kan bygge på. Vi etablerer i de kommende 12 månedene også nye motorer i dette arbeidet gjennom en ny plattform for saksbehandling og arkivering og en ny innbyggerportal med moderne men velprøvde funksjoner. Med disse navene på plass, kombinert med lederfokus og -vilje, vil en raskere modernisering og digitalisering være oppnåelig.

Prinsipper