Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Målgrupper

Kommunen yter et vidt spekter av tjenester til ulike målgrupper.

Innbyggere, organisasjoner og næringsliv

I den digitale hverdagen forventes det at kommunene i større og større grad kan yte tjenester digitalt gjennom selvbetjeningsløsninger. Forventninger til selvbetjeningsløsninger på nett øker i takt med tilbudet fra private og andre offentlige tjenestetilbydere.


Innbyggere og næringsliv forventer enkelt å kunne finne relevant informasjon enten de benytter PC, nettbrett eller mobil.


Innbyggerne bruker også sosiale media som et verktøy til å holde seg informert om hva som skjer rundt dem, det være seg i idrettslaget, i lokalsamfunnet eller ute i verden. Innbyggere, organisasjoner og næringsliv forventer også å møte kommunen på sosiale media. Kommunene må utnytte mulighetene som ligger i å nå innbygger og næringsliv gjennom ulike media og kanaler.

Ansatte

For å kunne yte tjenester effektivt til kommunens innbyggere vil det være avgjørende at de ansatte har digitale systemer som sikrer en effektiv og sikker internkommunikasjon, forvaltning, saksbehandling og tjenesteproduksjon.


Dette krever både god infrastruktur og hensiktsmessig programvare, men også at det tilrettelegges for tilstrekkelig opplæring og gode rutiner og prosesser som sikrer maksimal bruk og utnyttelse av systemene.

Politikere

For å betjene politikerne på best mulig måte er det viktig å ha effektive støttesystemer for kommunikasjon og dokumenthåndtering.


Dette handler om å tilrettelegge for gode muligheter for digital kommunikasjon og god dokumentflyt mellom politikerne og mellom kommuneadministrasjonene og politikerne.

Digitaliseringsstrategi