Utviklingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

Helse- og omsorgstjenestene i Midt-Norge blir først i landet med én felles pasientjournal. Helseplattformen følger pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus.
Trondheim kommune er først ut i Norge, og gikk «live» med ny journalløsning den 7. mai, forteller Gøril Groven, regional innføringsleder for Helseplattformen i Romsdal.

Prosjektet favner om å ta i bruk hele Microsoft365 plattformen, og legge til rette for governance og samhandlingsstruktur i kommunene.