Utviklingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

Universell utforming, inkluderende design, tilgjengelighet for alle. Uavhengig av betegnelse på begrepet, alle skal ha tilgang til å lese og forstå dokumentene vi publiserer.

 

 

Fra 1. februar 2023 skal alle nettsider som tilhører offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring. Kommunesider og nettsider for skolene i kommunen er eksempler på dette. I tillegg skal intra- og ekstranett også ha tilgjengelighetserklæring. Alle nettsider som eies av kommunen, og har et grensesnitt som benyttes av innbyggere/brukere, skal også ha en tilgjengelighetserklæring.

Helse- og omsorgstjenestene i Midt-Norge blir først i landet med én felles pasientjournal. Helseplattformen følger pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus.
Trondheim kommune er først ut i Norge, og gikk «live» med ny journalløsning den 7. mai, forteller Gøril Groven, regional innføringsleder for Helseplattformen i Romsdal.

Prosjektet favner om å ta i bruk hele Microsoft365 plattformen, og legge til rette for governance og samhandlingsstruktur i kommunene.